Menemukan Superpower Ibu untuk Strategi Meraih Mimpi

Hai Ibu semuaa!

Dalam thread ini Ibu boleh sekali memberikan pertanyaan dan juga menjawab challenge yang diberikan oleh tutor kitaaa Ibu @marisa yaa :heart:

Selamat berproses ibu!

1 Like